"> Caudicaria

HISTORISCH BOEK

Tijdens de bouw van de reconstructie stelden de bouwers van het schip vele vragen. Dat werd de aanleiding voor onderzoek. Er zijn wel vele studies over de Romeinse periode, de toenmalige vrachtvaart en de tempel. Maar wat bleek? Er is veel meer te vertellen over die tijd dan tot nu toe bekend is. Auteur en onderzoeker Dimp Nelemans meende: dat verdient een boek. In december 2021 werd op het Provinciehuis van Zeeland het eerste exemplaar van het boek ‘Wat is Nehalennia zonder schip?’ aan de Zeeuws Gedeputeerde Harry van der Maas overhandigd. Het boek is in eigen beheer uitgegeven door Stichting Maritime Art & Design en het is tot nu toe alleen te bestellen via info@caudicaria.nl. Prijs € 19,95 excl. porto 4,60 Ned. - 9.30 Buitenland.

Het boek “Wat is Nehalennia zonder schip?” vertelt met wetenschappelijke onderbouwing het complete verhaal over de Romeinse periode, de vrachtvaarder Caudicaria en de toenmalige vaarroutes vanaf de eerste eeuw tot de tweede helft van de derde eeuw na Chr. Nehalennia, godin van de Zeevaarders heeft in die periode een hele bijzondere rol gespeeld.

Het is een boek voor watersporters, zeevarenden, en iedereen die de zee als oversteek van A naar B kent. Het is een gewichtig essay (256 blz.) over de godin van de Zeevaarders van wie de beschermende hand veel verder reikte dan tot nu toe werd aangenomen.

Meer informatie en bestellen van het boek kan via email: info@caudicaria.nl

boek-Nehalennia-web-500px.jpg

Boekbespreking Remco Van Schellen, Omroep Zeeland
Klik hier om te luisteren